Bơ 034

70,000 /kg

Những trái bơ 034 được bán tại hệ thống cửa hàng hoa quả nhập khẩu Thủy Anh Fruits đều là những trái bơ to ngon nhất, độ sánh và ngậy luôn ở mức cao nhất