Kiwi xanh

120,000 /kg

Kiwi xanh New Zealand được trồng tại New Zealand từ năm 1994. New Zealand là một trong những quốc gia đầu tiên trồng và xuất khẩu Kiwi. Sản lượng kiwi ở New Zealand chiếm tỉ trọng lớn khoảng 28% tổng sản lượng kiwi thương mại của thế giới.