Lựu Peru

250,000 /kg

  • Lựu Peru trái to, trung bình 1 quả lựu ai cập giao động từ 600 đến 800g. Ruột lựu đỏ au, ăn rất ngọt và mọng nước, mùi thơm đặc trưng

Hết hàng